2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγημάτων

UPDATE 27.05.2023

To e-mail για τις συμμετοχές στο διαγωνισμό είναι το  contest.pengreece@gmail.com 

*** μας συγχωρειτε για το λάθος***

 

Μια από τις θεμελιώδεις αρχές του PEN Greece είναι η ελευθερία του λόγου και με δεδομένο ότι στις μέρες μας η ελευθερία αυτή καταλύεται σε διάφορες χώρες και πολλοί συγγραφείς, δημοσιογράφοι και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών δεν μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναζητάμε διηγήματα που θα μπορέσουν εμμέσως να αναδείξουν το πρόβλημα, έργα που φιλοδοξούν να αφυπνίσουν συνειδήσεις, καθώς, όπως άλλωστε ήταν πάντα και παραμένει, σκοπός των πνευματικών ανθρώπων είναι να υψώσουν τη φωνή τους αναδεικνύοντας τρόπους με τους οποίους η ελευθερία της έκφρασης μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο.

Στο πλαίσιο αυτό το PEN Greece προκηρύσσει τον 2ο λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος με τίτλο:

Οι περιπέτειες μιας ελεύθερης λέξης

Πώς ορίζεται η ελευθερία του λόγου, τι συνιστά λογοκρισία και τι ελευθερία της γνώμης, υπάρχει σεβασμός στην πολυφωνία, πώς μπορεί να καταστρατηγηθεί το αναφαίρετο και πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων, τι περιπέτειες και πόσους κινδύνους μπορεί εν τέλει να αντιμετωπίσει μια λέξη που αγωνίζεται να προασπίσει την ελευθερία της;

Ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σεβασμός στην πολυφωνία, δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, δυσφήμηση, συκοφαντία, λογοκρισία, καταστολή του ελεύθερου λόγου, όρια ανάμεσα στην ατομική ελευθερία και στη συλλογική, κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ελευθερία του λόγου και πιθανοί κίνδυνοι που απορρέουν από αυτή, έγκλειστοι συγγραφείς στον κόσμο για τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, τα λογοτεχνικά έργα τους, ανθρώπινα δικαιώματα, συνθήκες και παράγοντες που διαμορφώνουν  την καταστολή της ελευθερίας  του λόγου ανά τον κόσμο.

Τα παραπάνω αποτελούν ως σύνολο μερικές σκέψεις που ορίζουν το θεματικό πλαίσιο του διαγωνισμού αλλά ασφαλώς δεν συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές.

Προσδοκούμε να λάβουμε διηγήματα και όχι δοκίμια, αναζητάμε λογοτεχνικές δημιουργίες, το απόσταγμα των οποίων, άφοβο και τολμηρό, θα ταξιδέψει τους αναγνώστες σε διανοητικές διαδρομές σεβασμού και αλληλεγγύης προς τις διαφορετικές απόψεις του κάθε συνανθρώπου μας.

Ο Στόχος μας

O λογοτεχνικός διαγωνισμός εκτός από την ευκαιρία που δίνει σε Έλληνες πεζογράφους για δημιουργική έκφραση και σύνθεση, αποσκοπεί και στην εξωστρέφεια και προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.

Τόπος διεξαγωγής της δράσης: Online

Η τελετή απονομής θα διεξαχθεί είτε online είτε σε φυσικό μέρος και τα βραβευμένα διηγήματα θα κυκλοφορήσουν σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) στην Ελληνική Γλώσσα και με πιθανό απώτερο στόχο την μετάφρασή τους και την αποστολή τους σε όλα τα εθνικά κέντρα του PEN International.

Επιμέρους Παράμετροι και Προϋποθέσεις του λογοτεχνικού διαγωνισμού:

Ο  χρόνος και ο χώρος της αφήγησης μπορεί να αναφέρονται σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο, από την αρχαιότητα έως και κάποιο χρονικό σημείο στο μέλλον και οπουδήποτε, όχι απαραίτητα στον ελλαδικό χώρο.

Η αφήγηση μπορεί να έχει ρεαλιστικό ή φανταστικό χαρακτήρα, να είναι γραμμένη σε οποιοδήποτε ύφος, να ακολουθεί τη φυσική χρονική ακολουθία των γεγονότων ή να την ανατρέπει.

Κριτήρια και Όροι συμμετοχής:

 • Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του PEN Greece καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι ά’ βαθμού.
 • Τα διηγήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
 • Τίτλος Διηγήματος: Σχετικός με τη θεματική του διαγωνισμού, αλλά τη διατύπωση διαμορφώνει ο /η συγγραφέας.
 • Έκταση έκαστου διηγήματος: έως 500 λέξεις.
 • Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου, με υποβολή των διηγημάτων κατά το χρονικό διάστημα Τετάρτη 15 Μαΐου 2023 έως και 15 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59 στο email: contest.pengreece@gmail.com .Δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής.
 • Στους πρώτους δύο (2) νικητές θα δοθεί χρηματικό έπαθλο, το οποίο θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής η οποία θα διεξαχθεί είτε σε φυσικό μέρος, είτε διαδικτυακά. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, των οποίων τα διηγήματα θα διακριθούν/αναδειχθούν από την κριτική επιτροπή, δεν δικαιούνται και δεν θα λάβουν κανένα δώρο ή χρηματική αμοιβή.
 • Η συμμετοχή του/της κάθε διαγωνιζόμενου / διαγωνιζόμενης θα πρέπει να είναι ατομική, με ένα μόνο διήγημα (οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής θα ακυρώνονται), που θα αποτελεί αποκλειστικά προσωπική τους δημιουργία, μη δημοσιευμένο έργο του ιδίου/ίδίας.
 • Η υποβολή θα γίνει αποκλειστικά στο e-mail: contest.pengreece@gmail.com . στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται δύο (2) επισυναπτόμενα αρχεία: Ένα (1) αρχείο *.doc (word) με το διήγημα του συμμετέχοντος / της συμμετέχουσας και ένα (1) άλλο αρχείο *.doc (word) στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία του/της κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσας με το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail τους. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα λάβουν απαντητικό e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή τους παραλήφθηκε και ότι είναι σύμφωνη – εφόσον είναι – με τις τυπικές προϋποθέσεις του εν λόγω διαγωνισμού. To PEN Greece δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να χορηγούν τα ζητηθέντα προς επιβεβαίωση στοιχεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων/-ουσών παρέχει δικαίωμα στο PEN Greece να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
 • Ο/Η συμμετέχων / συμμετέχουσα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πατρότητα του/της υπογράφοντος/υπογράφουσας το διήγημα και για το περιεχόμενό του. Οι αναφορές σε πραγματικά ή σε ιστορικά πρόσωπα ανήκουν στη μυθολογία των ομιλούντων προσώπων ή και στη μυθολογία του ίδιου του συγγραφέα /της ίδιας της συγγραφέως.
 • Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες φέρουν αποκλειστικά και μόνον οι ίδιοι την ευθύνη για τυχόν προσβολή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων. Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή κατά του PEN Greece από τρίτο πρόσωπο, που ισχυρίζεται ότι είναι δικαιούχος ή δικαιούται να ασκεί όλα ή κάποια από τα πνευματικά δικαιώματα ή εξουσίες σε σχέση με υποβαλλόμενο διήγημα, ο συμμετέχων υποχρεούται να παρέμβει υπέρ του PEN Greece και να αναλάβει ο ίδιος/-α τη δίκη με έξοδά του. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το PEN Greece για οποιαδήποτε ζημία και έξοδο τυχόν υποστεί αυτό, ως συνέπεια της αναλήθειας ή ανακρίβειας ή διάψευσης του περιεχομένου των δηλώσεων και εγγυήσεων του παρόντος όρου, είτε η δαπάνη προκύψει μετά από δικαστική απόφαση, έστω και προσωρινά εκτελεστή είτε μετά από συμβιβασμό. Διευκρινίζεται δε ότι η ευθύνη του συμμετέχοντος προς αποζημίωση του PEN Greece είναι εγγυοδοτική και ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητάς του.
 • Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες δημιουργοί των έργων, με την υποβολή του διηγήματος τους στο Διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, εκχωρούν και μεταβιβάζουν ανέκκλητα και κατ΄αποκλειστικότητα στo PEN Greece άνευ ανταλλάγματος όλες τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των διηγημάτων που υποβάλουν στο Διαγωνισμό και γενικότερα όλα τα περιουσιακά δικαιώματά τους επί των διηγημάτων τους, προκειμένου το PEN Greece  να τα ασκήσει κατ΄ αποκλειστικότητα, ελεύθερα και απεριόριστα χωρίς χρονικό περιορισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης, όπως ενδεικτικά:

α) για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των διηγημάτων και των μεταφράσεων αυτών, όπως π.χ. για την έκδοση, δημοσίευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, χωρίς αριθμητικό ή χρονικό περιορισμό καθώς και σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα – ιστοσελίδες (υπάρχοντα ή μέλλοντα) ή σε ηλεκτρονικά πολυμέσα (cd, dvd), ή για την μεταφορά τους σε οπτικοακουστικά μέσα, χωρίς να απαιτείται άλλη άδεια των δημιουργών των διηγημάτων και

 β) για την με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των διηγημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφημιστικής προώθησης και προβολής του Διαγωνισμού και των εντύπων του PEN Greece.

γ) για προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες marketing σε σχέση με έργα που θα αναδειχθούν από την εκμετάλλευση των διηγημάτων.

δ) για τη διασκευή, την προσαρμογή, τροποποίηση ή/και τη μετατροπή του διηγήματος του ενδεικτικά σε ταινία, θεατρικό έργο κλπ και την εν γένει δημιουργία παραγώγου έργου από το διήγημα, καθώς και για τη δημόσια εκτέλεση, παρουσίαση στο κοινό, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή αναμετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (π.χ. ενσύρματη, ασύρματη, καλωδιακή, συνδρομητική, με αποκωδικοποιητή ή όχι, δορυφορική, κλειστού κυκλώματος, ψηφιακή, διαδικτυακή κλπ) καθώς και ψηφιακή διάχυση, δηλαδή το δικαίωμα να καθίσταται το διήγημα προσιτό στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτό, όταν ο ίδιος το επιλέγει.

 • Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, το PEN Greece καθίσταται μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος των περιουσιακών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των διηγημάτων, έχοντας το δικαίωμα της πλήρους και αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσής τους, καθώς και των μελλοντικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως να γεννηθούν από την εκ μέρους του νόμιμη εκμετάλλευση. Επιπροσθέτως με την άνω δήλωση συμμετοχής, οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες – δημιουργοί παρέχουν τη συναίνεσή τους, όπως τα διηγήματα που θα δημιουργήσουν και υποβάλλουν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού να παραμείνουν στην κατοχή του PEN Greece, χωρίς οι ίδιοι να έχουν δικαίωμα αναζήτησης ή επιστροφής σε αυτούς. Επίσης οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες δημιουργοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην ασκήσουν το ηθικό δικαίωμα επί των έργων τους, κατά τρόπο που να παρακωλύει την κατά τα ανωτέρω εκμετάλλευση από το PEN Greece.
 • Ο κάθε διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί προς αξιολόγηση υπό την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής που έχει επιλέξει το PEN Greece και η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν θα επιδέχεται αμφισβήτηση, ούτε θα δύναται να προσβληθεί με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο και θα είναι οριστική.
 • Η κριτική επιτροπή θα λάβει από το PEN Greece μόνο τα διηγήματα, χωρίς τα στοιχεία των διαγωνιζομένων για λόγους διαφάνειας.
 • Από το σύνολο των διηγημάτων, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, τα καλύτερα διηγήματα. Τα υπόλοιπα διηγήματα που θα έχουν τεθεί στην κρίση της επιτροπής, και δεν θα συμπεριληφθούν στα βραβευμένα, δεν θα αξιοποιηθούν/ δημοσιευτούν/ διαμοιραστούν κατά οποιονδήποτε τρόπο από το σωματείο και οι συγγραφείς τους, θα διατηρούν εξ ολοκλήρου όλα τα δικαιώματά τους ως προς τα διηγήματα.
 • Τα ονόματα της κριτικής επιτροπής δεν ανακοινώνονται πριν από τα αποτελέσματα για λόγους διαφάνειας.
 • To PEN Greece διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο με τα στοιχεία, που δηλώνουν οι συμμετέχοντες για τον σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες marketing σε σχέση με το Διαγωνισμό και τα έργα που θα αναδειχθούν από αυτόν. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από το PEN GREECE και για την επεξεργασία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (GDPR) και την σχετική πολιτική απορρήτου του PEN Greece. Οι συμμετέχοντες-ουσες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με το PEN Greece στο e-mail: pen-greece@outlook.com
 • Το PEN Greece διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες, να μεταβάλλει τους όρους ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες, χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων-ουσών σε βάρος του από την αιτία αυτή. Σε τέτοια περίπτωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του PEN Greece σχετική ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση, το PEN Greece δικαιούται μονομερώς κατά την κρίση του να μην επιλέξει κανένα από τα έργα που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό εάν αυτά δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, άλλως και να ματαιώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων σε βάρος του PEN Greece από την αιτία αυτή.

H συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα-ουσας από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση έναντι του PEN Greece. Mε την υποβολή του διηγήματος ο συμμετέχων / συμμετέχουσα αυτομάτως αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού.