9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Παράταση υποβολής περιλήψεων έως 25 Φεβρουαρίου 2024

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και η Λεόντειος Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν στις 13-14 Απριλίου 2024 το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα».
Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο στόχο έχει να παρουσιάσει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, μουσειολογικές, μουσειοπαιδαγωγικές θεωρίες, απόψεις, προτάσεις, πρακτικές ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και των πολιτιστικών φορέων και μουσείων.

Επίσης, το Συνέδριο θα καλύψει και μια σειρά από βασικά και επίκαιρα θέματα έρευνας των Επιστημών της Αγωγής, που αναφέρονται παρακάτω.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, μουσειολόγους, μουσειοπαιδαγωγούς, φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές, εμψυχωτές ομάδων άτυπης εκπαίδευσης και σε όποιον/α ενδιαφέρεται για τις θεματικές του.

Για την αρτιότερη διεξαγωγή του Συνεδρίου υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με δύο τρόπους: διά ζώσης ή εξ αποστάσεως ασύγχρονα (αποστολή του αρχείου της εισήγησής σας, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου).

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Προφορικές ανακοινώσεις (συμμετοχή μόνο με σύγχρονο τρόπο)

β. Θεματικά Συμπόσια (συμμετοχή μόνο με σύγχρονο τρόπο)

γ. Εργαστήρια (συμμετοχή μόνο με σύγχρονο τρόπο)

δ. Ασύγχρονες ανακοινώσεις – e-Posters

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

Πολιτισμός και Τέχνες στην Εκπαίδευση
Μουσειοπαιδαγωγική
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και Μουσείων
Εκπαίδευση και Λογοτεχνία
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
Διαπολιτισμική Προσέγγιση
Ειδική αγωγή
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Εκπαιδευτική Πολιτική
Εκπαιδευτική Έρευνα
Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό
Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
Οι εισηγητές μπορούν να προτείνουν και άλλες θεματικές που εμπίπτουν στο πεδίο των βασικών επιστημονικών αξόνων του Συνεδρίου.

Περισσότερες Πληροφορίες ekedisyconf.weebly.com

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα ekedisyconf.weebly.com έως τις 25 Φεβρουαρίου 2024.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή περιλήψεων: 25 Φεβρουαρίου 2024

Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων: 3 Μαρτίου 2024

Διεξαγωγή συνεδρίου: 13-14 Απριλίου 2024

https://ekedisyconf.weebly.com/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Συνεδρίου: Ευάγγελος Τσιμέκας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ekedisyconference@gmail.com

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

13-14 Απριλίου: Λεόντειος Σχολή Αθηνών, Νεϊγύ 17, Αθήνα 111 43
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

H παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους/ες

Για τους εισηγητές

Συμμετοχή με ανακοίνωση: 60€ (περιλαμβάνει δυνατότητα συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης και βεβαίωση συμμετοχής σε εργαστήριο). Σε περίπτωση συμμετοχής άνω του ενός συνέδρου ανά ανακοίνωση, ο κάθε σύνεδρος εγγράφεται ξεχωριστά.

Παρακολούθηση συνεδρίου: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ/30€ (περιλαμβάνει δυνατότητα συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης και βεβαίωση συμμετοχής σε εργαστήριο) / 20€ για προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές

Για τα Μέλη του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος το κόστος θα είναι για συμμετοχή με ανακοίνωση 50€ και για την παρακολούθηση του Συνεδρίου 20€.
Εκ μέρους της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Ευαγγελία Κανταρτζή

Πρόεδρος ΕΚΕΔΙΣΥ