Διαγωνισμός κουήρ ποίησης από τις Εκδόσεις Θράκα

Διαφεύγοντας συνεχώς από οριοθετήσεις, το κουήρ νοηματοδοτείται ως το λοξό, παράξενο, αλλόκοτο, ανοίκειο, ανώμαλο, διεστραμμένο· ως προσβολή, η οποία φέρει και αντιστρέφει τραυματικές ύβρεις· ως ρήμα, με την αρχική σημασία του σκορπάω, καταστρέφω και, στις μέρες μας, λοξεύω, ανοικειώνω, αποδομώ ένα παραδεδομένο αντικείμενο έρευνας.

Η κουήρ ποίηση, εξίσου ρευστή και πολυδιάστατη, συμπυκνώνει τα παραπάνω νοήματα, όχι ως ταυτοτική κατηγορία, αλλά ως πολιτική στάση και ποιητική πράξη. Έτσι, το κουήρ μπορεί να αναδειχθεί ως γλώσσα, όπου το αισθητικό είναι ταυτόχρονα πολιτικό, μια εν εξελίξει διαδικασία και όχι παγιωμένη ποιητική ή πολιτική ταυτότητα.
Παρά την ύπαρξη ανάλογων εγχειρημάτων ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα στον αγγλοσαξωνικό κυρίως χώρο, η συγκρότηση μιας ανθολογίας κουήρ ελληνόφωνης ποίησης αποτελεί ζητούμενο ενός αχαρτογράφητου ακόμη πεδίου. Ένα τέτοιο εγχείρημα, αφορώντας το νεοελληνικό πλαίσιο, δεν προτίθεται να ορίσει ή να χαρτογραφήσει «τι είναι η κουήρ ποίηση», αλλά θέτει ως κεντρικό άξονα τη ρηματική διάσταση της λέξης, ρωτώντας «τι κάνει, αλλά και τι μπορεί να κάνει, το κουήρ» σε πείσμα των ορισμών. Το κουήρ ως γίγνεσθαι, ως μεταμόρφωση και ως μεταίχμιο, αλλά κυρίως ως λοξή και έκκεντρη ποιητική / πολιτική μεθοδολογία.
Με αυτό το σκεπτικό, καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα υποκείμενα να συμμετάσχουν στη συγκρότηση της πρώτης ανθολογίας σύγχρονης ελληνόφωνης κουήρ ποίησης. Οι θεματικοί άξονες των κειμένων, αφορώντας στη μη ετεροκανονική εμπειρία, μπορούν ενδεικτικά να είναι οι παρακάτω:

 •  Συντροφικότητα και εννοιολογήσεις της συγγένειας
 • Γάμος, τεκνοθεσία, ομογονεϊκότητα
 •  Εργασιακή και ταξική εμπειρία
 • Ορατότητα
 • Μορφές βίας και ασφάλεια
 • Aκτιβισμός
 • Εθνότητα και μη ετεροκανονική εμπειρία
 • Αστικό κέντρο / επαρχία και μη ετεροκανονική εμπειρία
 • Θρησκεία και μη ετεροκανονική σεξουαλικότητα
 • Νευροδιαφορετικότητα, ψυχική υγεία, αναπηρία και μη ετεροκανονική εμπειρία
 • Τρανς εμπειρία
 • Εναλλακτικές αρρενωπότητες και θηλυκότητες, μη δυϊστική αντίληψη του φύλου
 • Ασεξουαλικότητα
 • Σεξουαλικές πρακτικές και ταυτότητες

Υποβολή
• Ένα (1) έως τρία (3) ανέκδοτα ποιήματα σε αρχείο word με γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών σε διάστιχο 1,5. Κάθε ποίημα δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 300 λέξεις.
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι 150 λέξεις σε ξεχωριστό αρχείο με τις ίδιες τυπογραφικές προδιαγραφές συνοδευόμενο από στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail).

Προθεσμία
Υποβολή συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του εκδοτικού οίκου «Θράκα»: thracamagazine@gmail.com, με αναγραφή θέματος «Ανθολογία Queer ποίησης».

Όλες οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από επιτροπή ανθολόγησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ θα υπάρξει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση όσων υποκειμένων τα ποιήματα επιλεγούν. Οι συμμετοχές, οι οποίες θα προκριθούν, θα ενταχθούν σε έντυπο τόμο που θα κυκλοφορήσει από τη «Θράκα» στο τέλος του έτους.