Founding Team & Goals

Hellenic Literature and Friends of Literature Association PEN GREECE is the official branch of PEN International in Greece.

The goals of the Greek PEN are the effort to strengthen the extroversion of Greek literature, the creation of communication channels between Greek authors and people from other literary backgrounds, the contribution to the dissemination of literacy at the national level, the undertaking of actions and the support of initiatives aimed at preserving and safeguarding the right to freedom of expression and the circulation of ideas.

The Founding Team consists of the following members:

(presented by Greek Alphabetical Order)

Kostas Akrivos, Fiona Andrikopoulou, Eugenia Vasilakaki, Theodoros Grigoriadis, Stefanos Dandolos, Sara Thylikou, Michalis Kalamaras, Panina Karydi, Argyris Kastaniotis, Zefi Kolia, Panagiotis Kolelis, Elias Maglinis, Katerina Malakate, Dimitris Manoukas, Pavlina Marvin, Erifili Maroniti, Andreas Mitsou, Amanda Michalopoulou, Tessy Baila, Christos Ikonomou, Lina Pantaleon, Eleni Papageorgiou, Kallia Papadaki, Elisavet Papadopoulou, Vassilis Papatheodorou, Tatiana Papamattheou, Manolis Pimplis, Nestoras Poulakos, Anna Routsi, Dina Sarakinou, Danae Sioziou, Alexis Stamatis, Kostas Stoforos, Dimitris Sotakis, Klety Sotiriadou, Ersi Sotiropoulos, Fotini Tsalikoglou, Makis Tsitas, Catherine Fragou, Thanasis Chimonas, Yiorgos Chouliaras, Christos Chrissopoulos.