Πρόσκληση των μελών του Σωματείου στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 4ης Φεβρουαρίου 2023

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με το καταστατικό μας κάθε Ιανουάριο πραγματοποιείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Δεν επιτεύχθη απαρτία στην Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2023, ως εκ τούτου, σας καλούμε στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:30, online μέσω της πλατφόρμας ZOOM, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία παρισταμένου κατ’ αυτήν οποιουδήποτε αριθμού οικονομικά ενήμερων μελών της, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι: 

Θέμα 1o:
 Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσης 2021, αποφάσεις Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου, ανάγνωση – συζήτηση του οικονομικού απολογισμού (ισολογισμού) για το έτος 2021, ανάγνωση της έκθεσης/πορίσματος της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου και ψηφοφορίες έγκριση οικονομικού απολογισμού (ισολογισμού), των διοικητικών πεπραγμένων και των αποφάσεων της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2021 λόγω μη διενέργειας ΓΣ τον Ιανουάριο του 2022.

Θέμα 2o: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσης 2022, αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, ανάγνωση – συζήτηση του οικονομικού απολογισμού (ισολογισμού) για το έτος 2022, ανάγνωση της έκθεσης/πορίσματος της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου και ψηφοφορίες έγκριση οικονομικού απολογισμού (ισολογισμού), των διοικητικών πεπραγμένων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2022.

Θέμα 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού Έτους 2023

Θέμα 4o: Έγκριση θέσεων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο στ’ του καταστατικού

Θέμα 5o:
 Τήρηση διαδικασίας Πειθαρχικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 17 του καταστατικού.

Θέμα 6o: Έγκριση ανακήρυξης συγκεκριμένων Ελληνιστών και Μεταφραστών της Ελληνικής Λογοτεχνίας ως επιτίμων μελών του σωματείου. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα ονόματα ΕΔΩ.

Θέμα 7o: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

***Οι εξουσιοδοτήσεις που εστάλησαν για την χθεσινή γενική συνέλευση (30.01.2023) ΔΕΝ ισχύουν για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 4ης Φεβρουαρίου 2023, ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 4ης Φεβρουαρίου 2023 και να ψηφίσετε, μπορείτε να στείλετε εξουσιοδοτήσεις εκ νέου.***

Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως (δεκτή και μέσω e-mail) έτερο μέλος να ψηφίσει για λογαριασμό του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρ. 7, παρ. 5 του Καταστατικού, κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπεύει έως 3 απόντα μέλη. Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να τεθούν σε γνώση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την έναρξή της,  στο e-mail: secretary@pen-greece.org

Στο  e-mail θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του μέλους και το όνομα του έτερου μέλους που εξουσιοδοτείται να παρασταθεί και να ψηφίσει. Π.χ.  «Μαρία Πετροπούλου εξουσιοδοτώ το τάδε (ονοματεπώνυμο) μέλος, να ψηφίσει για λογαριασμό μου».

Σας παρακαλούμε να μην αμελήσετε να συμμετάσχετε καθώς, πέρα από τη σημαντικότητα των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι μία ευκαιρία να βρεθούμε έστω και διαδικτυακά όλοι μαζί και να γνωριστούμε καλύτερα.

Ακολουθούν Οδηγίες Σύνδεσης για την Παρακολούθηση της Γενικής Συνέλευσης

Ο σύνδεσμος για την σύνδεσή σας είναι: https://us02web.zoom.us/j/81359002161

Την ημέρα και ώρα της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ, θα κλικάρετε στον σύνδεσμο για να συνδεθείτε.

Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη το zoom, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν (https://zoom.us/download)

Αφού συνδεθείτε στη Γενική Συνέλευση, βεβαιωθείτε πως έχετε γράψει το ονοματεπώνυμο σας.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, αν θέλετε να τοποθετηθείτε για κάποιο θέμα, μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου μας που είναι οικονομικά ενήμερα. Εάν δεν έχετε τακτοποιήσει τη συνδρομή σας για το 2022, παρακαλείστε όπως να απευθυνθείτε στο  e-mail:  secretary@pen-greece.org και θα σας σταλούν οδηγίες για πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου.