Επιτροπή Γυναικών Συγγραφέων του ΡΕΝ Greece: Ομιλία στο συνέδριο της WWC του PEN INTERNATIONAL

Η Επιτροπή Γυναικών Συγγραφέων του ΡΕΝ Greece έλαβε μέρος στο WWC Annual Meeting Online, OUR WRITING, OUR RESISTANCE, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά 7 – 8 Μαρτίου 2022.