Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση

των μελών του Σωματείου με την επωνυμία

«Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Σωματείο και Φίλων της Λογοτεχνίας» με το διακριτικό τίτλο «Πεν Ελλάδος» και στα αγγλικά «PEN Greece»

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2023

(και επαναληπτική σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023)

Σύμφωνα με το καταστατικό κάθε Ιανουάριο πραγματοποιείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Ως εκ τούτου, το ΔΣ αποφάσισε να προσκαλέσει τα μέλη του σωματείου στην 2η Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί online μέσω της πλατφόρμας ZOOM τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 5:00 μ.μ. (Η 1η Γενική Συνέλευση είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:30, online μέσω της πλατφόρμας ZOOM οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία παρισταμένου κατ’ αυτήν οποιουδήποτε αριθμού οικονομικά ενήμερων μελών της, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:

Θέμα 1o: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσης 2021, αποφάσεις Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου, ανάγνωση – συζήτηση του οικονομικού απολογισμού (ισολογισμού) για το έτος 2021, ανάγνωση της έκθεσης/πορίσματος της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου και ψηφοφορίες έγκριση οικονομικού απολογισμού (ισολογισμού), των διοικητικών πεπραγμένων και των αποφάσεων της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2021 λόγω μη διενέργειας ΓΣ τον Ιανουάριο του 2022.

Θέμα 2o: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσης 2022, αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, ανάγνωση – συζήτηση του οικονομικού απολογισμού (ισολογισμού) για το έτος 2022, ανάγνωση της έκθεσης/πορίσματος της Ελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου και ψηφοφορίες έγκριση οικονομικού απολογισμού (ισολογισμού), των διοικητικών πεπραγμένων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2022.

Θέμα 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού Έτους 2023

Θέμα 4o: Έγκριση θέσεων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο στ’ του καταστατικού

Θέμα 5o: Τήρηση διαδικασίας Πειθαρχικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 17 του καταστατικού.

Θέμα 6o: Έγκριση ανακήρυξης συγκεκριμένων Ελληνιστών και Μεταφραστών της Ελληνικής Λογοτεχνίας ως επίτιμα μέλη του σωματείου. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα ονόματα ΕΔΩ.

Θέμα 7o: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

*** Σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί να θέσει κάποιο θέμα προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να το στείλει πέντε (5) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως και την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 στο e-mail:  secretary@pen-greece.org

***Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να  παρευρεθείτε στην Γενική συνέλευση και να ψηφίσετε, κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει εγγράφως (δεκτή και μέσω  e-mail) έτερο μέλος να ψηφίσει για λογαριασμό του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρ. 7, παρ. 5 του Καταστατικού, κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπεύει έως 3 απόντα μέλη. Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να τεθούν σε γνώση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την έναρξή της,  στο e-mail: secretary@pen-greece.org.

Στο  e-mail θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του μέλους και το όνομα του έτερου μέλους που εξουσιοδοτείται να παρασταθεί και να  ψηφίσει. Π.χ.  «Μαρία Πετροπούλου εξουσιοδοτώ το τάδε (ονοματεπώνυμο) μέλος, να ψηφίσει για λογαριασμό μου».

Σας παρακαλούμε να μην αμελήσετε να συμμετέχετε  καθώς πέρα από τη σημαντικότητα των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι μία ευκαιρία να βρεθούμε έστω και διαδικτυακά όλοι μαζί και να γνωριστούμε καλύτερα.

Ακολουθούν Οδηγίες Σύνδεσης για την Παρακολούθηση της Γενικής Συνέλευσης

 

Ο σύνδεσμος για την σύνδεσή σας είναι: https://us02web.zoom.us/j/88256177289

Την ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 5:00 μμ, θα κλικάρετε στον σύνδεσμο για να συνδεθείτε.

Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη το zoom, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν (https://zoom.us/download)

Αφού συνδεθείτε στη Γενική Συνέλευση, βεβαιωθείτε πως έχετε γράψει το ονοματεπώνυμο σας.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, αν θέλετε να τοποθετηθείτε για κάποιο θέμα, μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου μας που είναι οικονομικά ενήμερα. Εάν δεν έχετε τακτοποιήσει τη συνδρομή σας, παρακαλείστε όπως να απευθυνθείτε στο  e-mail:  secretary@pen-greece.org και θα σας σταλούν οδηγίες για πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου.

 

     Η Πρόεδρος του ΔΣ                                    Η Γραμματέας του ΔΣ

              Ντίνα Σαρακηνού                                           Τέσυ Μπάιλα