Καταστατικό

Καταστατικό του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟυ ΣΩΜΑΤΕΙου ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ PEN GREECE

(Καταχώριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021) 

 

Katastatiko-Pen-Greece-EL