Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Κύπριος νέος 32 ετών. Μέσα από διάφορα κείμενα και πολιτιστικές παρεμβάσεις προσπαθεί να βοηθήσει στην ενίσχυση και εκπαίδευση της κουλτούρας του βιβλίου αλλά και της έκφρασης.Έχει εκδώσει 3 βιβλία εκ των οποίων τα δύο είναι στην Κυπριακή διάλεκτο και ένα κοινή νέα ελληνική. Το  δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Ημιτελές» μεταφράστηκε στην Αγγλική, Ισπανική και Τουρκική γλώσσα.Εκδόσεις:Καρδκιά μου μίλα σιγανά… 2021 – διαθέσιμο διαδικτυακά στο Read Library (https://bit.ly/3OzV9lq)Ημιτελές. 2021 – διαθέσιμο στα Βιβλιοπωλεία Πάργα (shorturl.at/opW67) και  διαδικτυακά στο Read Library (shorturl.at/dlYZ2).Ηλιοβούττημα 2022 –  διαθέσιμο στα Βιβλιοπωλεία Πάργα (shorturl.at/opW67)