Ο Ευάγγελος Ι. Τζάνος γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα.

Έντυπες εκδόσεις: Ένας νεανικός χρόνος, (θεατρικό έργο), Αθήνα 11990· Ενέδρα, (νουβέλες), εκδ. Μανδραγόρας, Αθήνα 2008· Λαβή, (διηγήματα), εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 2011· Αφανισμός, (νουβέλα), εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 2017· Το Πέρασμα της θρυαλλίδας, (διηγήματα), εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 2020· Γεράσιμος Βώκος. Η ζωή και το έργο του. Η βιβλιογραφία του (1886–2020), εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα 2021.

Συλλογικά έργα: «Περίρρυτος τόπος Τάσου Λειβαδίτη. Η πόλη», στο Πρακτικά 24ου Συμποσίου Ποίησης, εκδ. Περί Τεχνών, Πάτρα 2005· «Για τον Νίκο Ορφανίδη», στο Για τον Νίκο Ορφανίδη. Αφιέρωμα. Αναγνωστικές προτάσεις για το έργο του, εκδ. Αίπεια, Αθήνα 2020.

Ebooks: Στην οδό Ευμολπιδών, (διήγημα), εκδ. Αρχίγραμμα, Αθήνα 2012. Σύνεργα, (διηγήματα), εκδ. Σαΐτα, Καβάλα 2012· Μελέτες (2004-2017), Αθήνα 2019, (1η ανάρτηση: 24grammata.com, σειρά: «εν καινώ»)· Ένας νεανικός χρόνος, (θεατρικό έργο), Αθήνα 22019, (1η ανάρτηση: ebooks4greeks.gr).

Τα Σύνεργα, η Ενέδρα, η Λαβή και ο Αφανισμός αποτελούν τα τέσσερα μέρη της τετραλογίας με τον τίτλο Το Τυχαίο.

Στο Ε.Α.Π. εκπονήθηκε η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η Αγία Γραφή και η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο συγγραφικό έργο του Φώτη Κόντογλου (2018–2019)· είναι αναρτημένη στο https://apothesis.eap.gr.

Για έκδοση: «Εσπερινός στην ποίηση και στα δοκίμια του Γεράσιμου Λυκιαρδόπουλου. Συνειρμοί και υποθέσεις μιας ανάγνωσης».