Η Ρούλα Γκατζόγια  γεννήθηκε στην Πάτρα στις 12.2.1975 και κατοικεί στο Αγρίνιο. Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εργάζεται ως φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κατά το διάστημα 1999-2001 εργάστηκε ως βιβλιοθηκονόμος σε Δημοτικό σχολείο της Πάτρας στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος δανειστικών βιβλιοθηκών.