Ο Βασίλης Βασιλειάδης είναι διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1998 εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με θέματα της νεοελληνικής κριτικής, ποίησης και πεζογραφίας. Στο πλαίσιο της επιστημονικής του έρευνας στο Κ.Ε.Γ. ασχολείται με θέματα λογοτεχνικής μετάφρασης, νεοελληνικής κριτικής, και διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Έχει σχεδιάσει και εποπτεύσει ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της λογοτεχνικής εκπαίδευσης (στις ιστοσελίδες «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» και «Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας). Έχει οργανώσει και έχει συμμετάσχει σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών φιλολόγων με αντικείμενο κυρίως την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων, εργαλείων και ιστοσελίδων, στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διδάξει νεοελληνική φιλολογία στα Τμήματα Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και του Α.Π.Θ., ελληνική γλώσσα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Μετάφρασης της Λογοτεχνίας και των Επιστημών του Ανθρώπου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και λογοτεχνική θεωρία και ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.