Νέα δράση του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027» για φυσικά πρόσωπα

Ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα δράση κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού, με τίτλο “Culture Moves Europe”.

Στην δράση αυτή μπορούν να συμμετέχουν καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του πολιτισμού των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, η οποία θα διαρκέσει από το 2022 έως το 2025, θα δοθεί η ευκαιρία σε περίπου 7.000 καλλιτέχνες να ταξιδέψουν σε μία άλλη χώρα για την επαγγελματική τους εξέλιξη ή/και να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες, να προχωρήσουν στη δημιουργία συμπαραγωγών και να παρουσιάσουν την εργασία τους σε νέο κοινό.

Μορφές χρηματοδότησης

Δύο είναι οι βασικές μορφές χρηματοδότησης:

1. Ατομική κινητικότητα: Σε μεμονωμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό από 7 έως 60 ημέρες. Επίσης, για μικρές ομάδες, μέχρι πέντε άτομα, δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό από 7 έως 21 ημέρες. Η πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει, με προθεσμία την 31η Οκτωβρίου 2022 και θα ακολουθήσουν και άλλες, κάθε μήνα, έως τη λήξη της πρόσκλησης, στις 31 Μαΐου 2023.

α. μικρής διάρκειας φιλοξενία καλλιτεχνών, από 1 έως 3 μήνες

β. μεγάλης διάρκειας φιλοξενία καλλιτεχνών, από 3 έως 6 μήνες

γ. εκτεταμένες φιλοξενίες καλλιτεχνών, μέχρι 10 μήνες

Οι προσκλήσεις για τη φιλοξενία καλλιτεχνών για κάθε τομέα θα είναι διαθέσιμες – από τον Ιανουάριο του 2023 – στο διαδίκτυο, δύο (2) φορές κατά τη συνολική διάρκεια της δράσης (2022-2025).

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Στη συγκεκριμένη δράση μπορούν να συμμετάσχουν:

· καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του πολιτισμού, σε οποιονδήποτε τομέα εκτός του οπτικοακουστικού (audio-visual),

· οργανισμοί που ανήκουν σε οποιονδήποτε πολιτιστικό τομέα (εκτός του οπτικοακουστικού) και αναλαμβάνουν φιλοξενίες καλλιτεχνών (residencies), σε τακτική βάση.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης Culture Moves Europe (https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals) ή να απευθυνθούν στο Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας (e-mail: ced.greece@culture.gr, ιστοσελίδα: http://creative-europe.culture.gr/, τηλέφωνα: 210.3810.310, 210.3230.894, 210.3313.848).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται διαδικτυακά, μέσω του Goethe Application Portal , καθώς η δράση συντονίζεται διοικητικά από το Ινστιτούτο Goethe, στις Βρυξέλλες.

Η επίσημη παρουσίαση του Culture Moves Europe πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=vuxSSCH52uw

Για πληροφορίες απευθυνθείτε:

Γραφείο “Δημιουργική Ευρώπη”
Creative Europe Desk Greece

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Directorate of International Relations  and European Union

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ministry of Culture and Sports                   

 Νικηταρά 1, ΤΚ 106 78 Αθήνα
1, Nikitara str. 106 78 Athens/Greece    

 Τηλέφωνα + 30 2103313848,   2103230894, 2103810366,  2103810348