Ο Δημήτρης Σαρρής ολοκλήρωσε σπουδές Νομικής και μεταπτυχιακές σπουδές Ιστορίας. Είναι απόφοιτος Σχολής Ξεναγών και έχει πιστοποίηση ξενάγησης στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Από το 2001 ασχολείται επαγγελματικά με την οργάνωση και διεκπεραίωση ταξιδιών στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλά 5 ξένες γλώσσες και έχει συγγράψει 3 ταξιδιωτικούς οδηγούς (Γαλλία, Νορβηγία, Πολωνία – Εκδόσεις “Όραμα” 2012 – 2018) και δύο λογοτεχνικά έργα  (“Το τραγούδι του Γκριο” και “Ουιραπουρού” – Εκδόσεις “Στοχαστής”, 2020 και 2022) που είναι εμπνευσμένα από την Αφρική και τη Λατινική Αμερική αντίστοιχα.